Upravit možností cookies

Výpočet velikosti jímky

Pokud chceme jímku jako bezodtokovou (žumpu). Vypočteme potřebnout velikost podle ČSN 75 6081 vzorcem

V = o * s * t

V...Výsledný objem jímky (m³)

o... Počet obyvatel budovy

s... průměrná spotřeba vody v m³ / (osoba, den) (tabulka níže)

t... časový interval vyprazdňování jímky ve dnech

Druh bytu a jeho vybavení

Specifická průměrná denní spotřeba vody s[m³/ (osoba, den)]

byt s výtokem vody, WC, koupelnou a ústřední přípravou teplé vody

0,10 až 0,15

byt s výtokem vody, WC, koupelnou a lokální přípravou teplé vody

0,08 až 0,11

byt s výtokem vody, WC, koupelnou se sprchovým koutem nebo veřejné ubytovací a stravovací zařízení

0,06 až 0,10

byt s výtokem vody, WC, bez koupelny

0,04 až 0,08

byt nepřipojený na vodovod, s odběrem vody z uličních stojanů nebo byt v nájemním domě se společným WC a 1 výtokem vody v poschodí

0,02 až 0,06

Příklad výpočtu:

Rodinný dům, s 4 osobami, s výtokem vody, WC, koupelnou a lokální přípravou teplé vody:

o = počet obyvatel = 4
s = průměrná spotřeba vody v m³ / (osoba, den) (dle tabulky volíme 0.08)
t = zvolený (požadovaný) interval vyvážení žumpy ve dnech = 30 dní

V = 4 * 0.08 * 30
V = 9,6 m³

V tomto případě tedy zvolíme jímku (žumpu) o užitečném objemu 9, nebo 12 m³.